REIKI DLE dr. MIKAO USUI

Reiki je populární a efektivní forma přírodního léčení, dnes hojně rozšířená a oblíbená i u nás. Slovo Reiki pochází z japonštiny a je odvozeno od japonského KI-energie a REI-Vesmír, Universum. Reiki tedy představuje vesmírnou životodárnou energii, která prostupuje všechny bytosti a věci na světě. Tuto vesmírnou energii nazývají filosofické a kulturní směry různě. Například indové a jogíni ji nazývají Prána, japonci ji říkají Ki, číňané Čchi a u nás je známa také jako Reiki. Celý vesmír pochází a je tvořen nejjemnější energií, ze které se utváří hmota vytvářející svět, který vnímáme a vidíme. To ostatně potvrzují nejnovější objevy ve fyzice, že hmota = energie. Dokonce i kus skály je vlastně pulzující energií, jak nám dokazuje kvantová fyzika. Tento náhled na hmotu poprvé v historii spojuje moderní vědce s mystiky.
Terapii Reiki znovuobjevil koncem 19. století křesťanský kněz Dr. Mikao Usui v Japonsku. Dr.Usui vedl malou křestanskou univerzitu Došiša v Kjotu. Kromě toho tam také učil a při určitých příležitostech kázal. Jedné neděle se ho jeden z jeho studentů před bohoslužbou zeptal, zda věří v uzdravování prostřednictvím rukou, tak jak údajně léčil Ježíš. Usui přisvědčil. Student se dále zeptal, zda už někdy něco takového zažil a Dr. Usui musel odpovědět záporně. Za to si vyslechl, že tak slepá víra je možná v pořádku pro něj, jako pro starého člověka. Ale student prý nechce svůj život a svou práci budovat na něčem, co mu nikdo nemůže dokázat. Pro něj, jako mladého člověka s tolika otázkami do života to nestačí. Tato diskuse na Dr.Usuiho tak zapůsobila, že hned příští den složil svůj úřad a vydal se hledat pravdu. Po dlouhém hledání v tibetských klášterech nalezl staré svitky s tajemnými symboly a po 21 dnech meditování na posvátné hoře objevil i klíč k energii a používání symbolů. Celý život pracoval s Reiki a dál předal své vědomosti Dr. Hayashimu, který založil první léčebnou Reiki kliniku v Tokiu, kde se léčily i tak závažné případy jako je rakovina s pomocí Reiki. Odtud se pak učení postupně rozšířilo do celého světa.
První, kdo představil Reiki u nás byla mistryně Reiki Mari Hall, která již více než 10 let vyučuje Reiki i v Čechách. Zde také založila mezinárodní asociaci Reiki se sídlem v Liberci a poskytuje konzultace Britskému institutu komplementární medicíny v otázkách stanovení standartů ve vyučování Reiki.
Reiki působí tak, že vyškolení terapeuti přikládají ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předávají tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou do místa přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím toku energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus. Léčebný a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko v místě průchodu energie. Reiki pomáhá při všech onemocněních, při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu. Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit a síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Nemůže se vyčerpat a je nezávislá na víře nebo postojem k ní. Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat.
Tato metoda je vhodná rovněž pro samoléčení, je však nutné navštívit základní kurz - 1. stupeň Reiki, na kterém mistr Reiki člověku otevře energetická centra a on tak získá schopnost energii komukoli předávat. Tato schopnost zůstává člověku celý život. Ve 2. stupni se terapeuti učí zesilovat a posílat energii i na dálku, emociální léčení a pracovat se symboly Reiki. 3. stupeň (mistrovský) je zaměřen na osobní duchovní růst, hlubší znalosti Reiki a žák se stává mistrem. Poté může i on zasvěcovat ostatní do umění Reiki. O Reiki prohlásila má známá lékařka : Reiki je dar lidstvu, aby se vyléčilo samo ze svých nemocí.
Energie Reiki nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem.
 
Mistr Reiki Helena Klimentová

SHAMBALLA 1024

se jeví zatím jako nejúčinnější léčebný systém pro období právě probíhající transformace. Dá se však do budoucna očekávat,že v souvislosti s rokem 2012 nám budou přístupné ještě silnější způsoby energetického léčení, které možná postupně nahradí energie vibrující v úrovni jen 3D.
Shamballa je vesmírný učitel, pomáhá uvědomit si, proč mám bolest a pak ji zpracovat.
 • Rozpouští záležitosti plynoucí z karmy.
 • Používá se na prosvětlení,očistu a ochranu prostoru a věci (např.ochrana auta po dobu dovolené, ochrana dítěte – zabalit ho do Shambally atd.)
 • Přináší hojnost – prosbou odblokuje překážky.
 • Urychluje vývoj vědomí.
 • Zvyšuje vibrace.
Při práci se Shamballou je třeba mít v pozornosti to, že při léčení klasické nemoci dochází také k procesu hlubokého čištění podvědomí a současně fyzického těla se všemi projevy (i nepříjemnými) této transformace. Vyplavené nezpracované emoční záznamy přijmout a v hlubokém ponoření do sebe (zaměření pozornosti na svůj dech, vědomě uvolňovat své tělo víc a více, uvolňovat se přijetím do emoce, která odchází) a nechat ji projít. Žádnou paniku!
Jakmile emoce projdou, pocítíte blaženou úlevu, uvolnění a dostaví se radost.
Léčení Shamballou probíhá v širokém spektru, ošetřuje a léčí člověka celistvě.
Napravuje disharmonie ve fyzickém těle a v tělech jemnohmotných.Transformuje emoční negativitu, kterou jsme vytvořili v sobě a kolem sebe.
Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s Vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.
Energie Shamballa 1024 nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem.
 
Mám oprávnění tuto energii, Shamballu 1024, předávat. Helena Klimentová.

WORLDWIDE energie

Při práci s energií Worldwide dochází k čištění, které se může projevit fyzicky (příznaky nachlazení, chřipky či angíny, průjem, bolesti zad a další) i psychicky (citová rozkolísanost, pláč, zvýšená agresivita atp.). Toto čištění trvá maximálně tři dny. Pokud podobné problémy přetrvávají déle, není to projevem onoho čištění.
Seslání energie Worldwide je reakcí Univerza na aktuální dění tady na Zemi, je určena nejen na osobní potřeby člověka jako jednotlivce, ale pro potřeby lidí jako celku a i pro potřeby selé planety Země.
Je zaměřená na každodenní realitu člověka (převážně zdraví a vztahy a to v rozsahu celého života včetně prenatálního období, do minulých životů nezasahuje) a na vývoj jeho duše (čištění překážek, zábran a bloků ve všech úrovních). Tím napomáhá k nastolení celkové harmonie člověka ke štěstí. Jedná se o univerzální energii, podobně, jako Reiki. Vyhovuje však nynějšímu tempu, nynější době.
Energie Worldwide
 • Pomáhá léčit běžné nemoci (chřipka, angína, bolest hlavy, svalová únava…)
 • Pomáhá při rekonvalescenci po nemoci
 • Pomáhá při léčbě různých zranění
 • Posiluje imunitní systém
 • Pomáhá při léčení těžších onemocnění
 • Posiluje imunitní systém
 • Pomáhá léčit lehké emoční bloky
Energie Worldwide nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem.
 
Mistr Worldwide Helena Klimentová

 

 

 

 
 
 
.
.